{"id":13891,"url":"\/distributions\/13891\/click?bit=1&hash=4696f383c2c7a9ad3cf63ea80f95fbdb2c941c9d00a088af8319336cd52f7004","title":"Ozon \u043d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0446\u0438\u044e \u043e \u0442\u043e\u043c, \u043a\u0430\u043a \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 Ozon","buttonText":"\u0414\u0430 \u043d\u0443!","imageUuid":"f6c199c9-f72d-52bc-a539-75fc9e2f6f21","isPaidAndBannersEnabled":false}

Бул беренеде сиздер менен Python тилинде саптарды форматтоону үйрөнөбүз

Саптарды % ыкмасы менен форматтоо

Мурун саптарды форматтоо %-оператору менен белгиленген .

Бул оератордун негизги синтаксиси

"бул жөнөкөй сап %s" % "бул сап %s-тин ордуна турат"

Сиздер сапты жазып анын ичинде %-операторун колдонсоңуз болот жана саптан кийин %-белгисин коюп саптын ичиндеги %-белгиси ордуна коё турган маанини жазасыз.М:

print("Hi, my name is %s" % "Jessica") # Бул кодду иштетип "Hi my name is Jessica" деген жыйынтык алабыз

Саптарды форматтоонун бул ыкмасын көбүнчө эскирген деп аташат.Себеби, Python 3тө форматтоонун жаңы str.format, f-сап ыкмаларын киргизген.

Форматтоонун str.format() ыкмасы.

str.format() ыкмасынын синтаксиси:

"сап {}".format("аргументтер")

биз саптын ичинде {}-колдонобуз.Бул кашалардын ордуна биз берген аргументтер жазылат.М, биздин максатыбыз "Салам, менин атым Джесика жана мен программист болуп иштейм "-деген сапты чыгаруу керек.

биринчи саптын ичине чарчы кашаларды коюп чыгабыз.

"Салам, менин атым {} жана мен {} ,болуп иштейм"

андан кийин str.format() ичине "Джесика", "Программист" деген маанини жазабыз

.format("Джесика","Программист")

биздин код толугу менен мындай көрүнөт

print("Салам, менин атым {} жана мен {} болуп иштейм".format("Джесика", "программист")) # Жыйынтыгы: Салам, менин атым Джесика жана мен программист болуп иштейм

Биз аргументтерге катар саны аркылуу да кайрылсак болот

print("Мен {2} жана мен {0} {1} жатам".format('берене','которуп','Крипер')) #жыйынтык: Мен Крипер жана мен берене которуп жатам

Аталган аргументтер бул аргуменнтин атыдан жана маанисиден турган форматтоо, аргументтерди алуу үчүн анын атына кайрылабыз

print("{arg} абдан керектүү {textibiz} жана ал {kaalagan} абдан көп колдонулат".format(textibiz='Оператор',arg='Форматтоо',kaalagan='программалоодо')) #жыйынтык: Форматтоо абдан керектүү оператор жана ал программалоодо көп колдонулат

Аталган аргумменттер менен катар сандуу аргуменнтерди бирге иштетсек болот

name="Садык" locate="Кыргыстанда" year=2004 print("Менин атым {0} \n мен {jay} жашайм {1} жылы төрөлгөм.".format(name,year,jay=locate)) #жыйынтыгы Менин атым Садык #мен Кыргызстанда жашайм 2004 жылы төрөлгөм

f-сап

f сапты колдонгондо аргументтерди чарчы кашага жазабыз,Саптын алдында чоң же кичине f тамгасын коюу абзел.

name='Крипер' print(f'менин атым {name}')

Берене сиздерге пайдалуу болду деген үмүттөмүн

Бул берене https://t.me/pythonist_ru телеграм каналындан алынып которулган

берененин түп нускасы:

0
Комментарии
Читать все 0 комментариев
null