Abduraiimjon Abdullajanov

Адам болуу

Адамды жакшы кылган-эмгек.Эгер эмгек болбосо, биз улу адамзат аталип, жер ээси болбой эле, токойдогу айбандардын бири болуп калар элек. Эмгектин биринчы душмону-жалкоолук. А тарыхта болсо, бир да жалко адам узак омур сурбоптур. Жалкоолук учтолбаган калем сымал тез эле сени мокотуп коёт. Ошондуктан, өзүңдү эмгек менен курчутуп, бүлөөлоп турушуң зарыл. Кыйынчылыкты жеңе билип, жалакай болбоо керек. Мезгил сенден озбой, сен мезгилден озуп, андан ары дагы талбай чуркоого, жандалбас күрөшүүгө жана өзүңдү дайыма таптап туруун кажет.

Зор максатка умтулуу учун, улуу адамдардын өмүр жолун казып оку. Алардай улуу болууга жашыңдан жан үрөп күрөш. Оңой-олтон эле олжого ээ болуп, байлык, дүйнө менин жашап калуу-бул чыныгы адамдык парз эмес.

{ "author_name": "Abduraiimjon Abdullajanov", "author_type": "self", "tags": [], "comments": 1, "likes": -3, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "unknown", "id": 201030, "is_wide": true, "is_ugc": true, "date": "Tue, 26 Jan 2021 19:57:55 +0300", "is_special": false }
0
1 комментарий
Популярные
По порядку
0

Если кто не умеет в киргизский, как и я))

Именно труд делает человека хорошим. Если бы не труд, нас не называли бы великими людьми, мы не были бы землевладельцами, мы были бы одними из зверей в лесу. Первый враг труда - лень. В истории ни один ленивец не прожил долго. Лень, как заостренное перо, может быстро вас одолеть. Поэтому нужно заточить себя и потрудиться. Нужно уметь справляться с невзгодами и не лениться. Время идет, вам нужно идти в ногу со временем, продолжать бежать, продолжать бороться и продолжать подталкивать себя.

Ответить

Комментарии

null